Fauna e Flora

Fauna do Concello da Estrada

O municipio de A Estrada (Pontevedra) ten unha superficie de 280 km2, unha altitude na capital do municipio de 302 m. Ao longo do territorio que ocupa o concello podemos encontrar a seguinte fauna e flora:

Anfibios

Aves

Mamíferos

Reptiles